logo
0
0 €

Reklamácie

Reklamačný formulár

Zákazník o svojom rozhodnutí reklamovať tovar informujte predávajúceho jednoznačným vyhlásením mailom na mailovú adresu info@origos.eu.

Popíšte v súhrne dôvod reklamácie a priložte správne vyplnený reklamačný formulár, prípadne foto poškodenia. Do 24 hodín Vás budeme kontaktovať s možnosťami riešenia reklamácie.

Spoločne s tovarom doručte správne vyplnený reklamačný formulár. Predávajúci po prevzatí reklamovaného tovaru začne reklamačný proces. Na tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma!

Tovar prosím zasielajte na adresu: Origos Group s.r.o., Logistický park ETOP 302, 020 62 Horovce

 

Dôsledky reklamácie tovaru

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený určiť spôsob vybavenia reklamačného konania, či ide o zámenu tovaru za nový rovnakého typu, prípadne vrátenie platby.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Už nikdy nezmeškajte novinky zo sveta Origos.