logo
0
0 €

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy plynie 14 dní odo dňa keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je nutné dodržať tieto podmienky:

- tovar musí byť nepoškodený,

- tovar nesmie byť použitý, ani odstránené označenia a visačky,

- tovar musí byť kompletný.

Spoločne s tovarom doručte správne vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

O svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením mailom na mailovú adresu info@origos.eu. Na tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma!

Tovar prosím zasielajte na adresu: Origos Group s.r.o., Logistický park ETOP 302, 020 62 Horovce

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Tovar nám zašlite späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený a skontrolovaný tovar spolu s dokumentom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia Vám do momentu jeho vrátenia predávajúcemu.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Už nikdy nezmeškajte novinky zo sveta Origos.